FAQ


Een antwoord op al uw vragen

Nog vragen?


Mega en haar aanbod

 • Levert Mega elektriciteit en aardgas over heel België?

  Ja, wij verdelen stroom en aardgas overal in België!

 • Welke producten en tarieven biedt Mega aan?

  Mega levert aardgas en elektriciteit volgens transparante en duurzaam goedkopere prijzen. Op basis van uw behoeften kan u kiezen voor een vast of variabel contract van 1, 3 of 5 jaar. Raadpleeg hier onze producten.

 • Wat is het verschil tussen een variabel en een vast tarief?

  Een contract bestaat grotendeels uit de taksen, de netbeheerderskosten en de energieprijs. Het variabel en vast tarief heeft enkel invloed op de energieprijs.

  Een contract met variabel tarief wordt gefactureerd aan een prijs die de marktevolutie volgt. Dit tarief wordt elk trimester (of maandelijks) geïndexeerd. Dit betekent dat er op één jaar vier (of twaalf) waarden worden bepaald. De prijs verandert dus niet van dag tot dag. Bij het opmaken van de afrekeningsfactuur berekent Mega uw verbruik en de marktprijs voor elke maand. Het bedrag van uw voorschotfactuur blijft elke maand dezelfde en is onafhankelijk van deze schommeling.

  Bij een vast tarief wordt het energieonderdeel (zonder taksen en netbeheerderskosten) aan dezelfde prijs gefactureerd, gedurende de hele looptijd van uw contract. Met het vaste tarief vermijdt u dus de schommelingen van de energieprijs.

  U kunt hier onze tariefkaarten raadplegen.

 • Welke duur heeft mijn contract?

  U kan kiezen tussen een contract met een duur van 1, 3 of 5 jaar.
  In Brussel zijn de leveranciers ertoe verplicht om contracten van 3 jaar af te sluiten. Daardoor is de verbruiker zeker van een energietoevoer voor 3 jaar. Om hieraan te voldoen, biedt Mega de Brusselaar contracten aan van onbepaalde duur met een tarief dat vrij gekozen kan worden door de klant (bijvoorbeeld een vast contract van 1 jaar of 3 jaar). De prijs is vast en voor de aanvankelijke duur gegarandeerd. Twee maanden vóór einde van deze periode communiceert Mega u uw nieuw tarief dat toegepast zal worden voor de komende periode.

 • Kan ik van tarief veranderen tijdens het contract?

  U kan op elk moment van tarief veranderen door ons uw aanvraag te sturen via onze contactpagina.

  Als u een tariefwijziging aanvraagt vóór aanvang van het contract kan dit zonder problemen.
  Indien u na aanvang van het contract een tariefwijziging wenst gelieve contact op te nemen met onze contactpagina. De wijziging zal binnen de 30 dagen gebeuren. De vaste vergoeding wordt bij aanvang van het jaar gefactureerd.

 • Hoe kan ik mijn contract vernieuwen?

  Indien u een particulier bent, wordt uw contract automatisch verlengd vanaf de einddatum van uw aflopend contract. Dit voor een periode van één jaar, met de tarieven die twee maanden voor het einde van het aflopend contract van toepassing zijn (artikel 6.3 van de algemene verkoopsvoorwaarden). Daarna wordt uw contract elk jaar op de verjaringsdatum hernieuwd, tenzij u het anders beslist.

  Als professionele klant, wordt uw contract automatisch verlengd. Deze verlenging gaat in vanaf de einddatum van het aflopend contract en zal dezelfde duur hebben als het vorige contract (tenzij anders bepaald in de algemene voorwaarden of in het contract zelf). Gelieve dus contact op te nemen met onze klantendienst, twee maanden vóór de hernieuwing van het contract. Dan kunnen we samen de verschillende opties bekijken en onze goede samenwerking verlengen.

 • Wat zijn de algemene verkoopsvoorwaarden?

  Raadpleeg hier onze algemene voorwaarden.

 • Ik ben eigenaar van een onbewoonde woning en wens een tijdelijk contract op te stellen tussen twee huurders. Bestaat er hiervoor een specifiek contract?

  Om te voorkomen dat de meters van uw eigendom worden afgesloten, is het inderdaad noodzakelijk om een leveringscontract op te maken tussen twee huurcontracten, ook al is dit slechts voor enkele dagen.
  Om de administratieve stappen te vereenvoudigen en de kosten te beperken, biedt Mega de mogelijkheid om een tijdelijk en voordeliger contract te sluiten (pro-rata facturatie van de vaste vergoeding). Vul simpelweg hier het formulier in. De inschrijving is eenvoudig en neemt maar enkele minuten tijd in beslag.

 • Wat is groene stroom?

  Groene stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind en biomassa.

become
Klant worden

 • Hoe kan ik klant worden van Mega?

  Klant worden bij Mega? Niets makkelijker dan dat! Het volstaat om ons inschrijvingsformulier online in te vullen. De inschrijving is eenvoudig en vraagt slechts enkele minuten tijd.
  In het geval dat u van leverancier wisselt, regelen wij alle administratieve stappen voor u. Wij zorgen onder andere voor de opzeg van uw contract bij uw huidige leverancier. U dient alleen nog de meterstanden aan uw netbeheerder door te geven enkele dagen vóór de overstap. Op basis van deze meterstanden kan uw vorige leverancier de eindafrekening opmaken en kan Mega uw verbruik berekenen. Neem alvast uw laatste factuur bij de hand om de nodige informatie terug te vinden. Om uw contractaanvraag volledig te kunnen invullen, hebben we uw EAN-code nodig. Deze code, die bestaat uit 18 cijfers en steeds begint met 5414, vindt u op uw afrekeningsfactuur. De EAN-code is uniek en toegewezen aan één specifiek leveringspunt. In geval van een verhuis hebben we uw EAN-code(s) nodig, samen met de meternummer(s) en meterstand(en) op de dag van uw verhuis. Een kopie van uw identiteitskaart en het begeleidende document kunnen ook worden gevraagd.

  Klant worden, samengevat:
  1. U tekent een contract met Mega en vult het online formulier in. U communiceert ons uw EAN-code(s) en vermeldt de gewenste startdatum.
  2. Wanneer uw contract volledig is ingevuld, vragen we de overstap bij uw netbeheerder aan en sturen we de opzeg door naar uw huidige leverancier. U ontvangt van ons een bevestiging van de startdatum van de levering.
  3. Uw netbeheerder bezorgt ons de historiek van uw verbruik en we berekenen het bedrag van uw maandelijkse/trimestriële voorschot. U ontvangt voorschotfacturen.
  4. Nadien ontvangen we de verbruiksgegevens van uw netbeheerder, die het werkelijke verbruik berekent en het aan Mega communiceert. Aan de hand van deze gegevens stellen we uw jaarlijkse afrekeningsfactuur op.

 • Welke informatie heb ik nodig om te veranderen van leverancier?

  Naast uw contactgegevens, hebben wij uw adres nodig, waar de energie moet worden geleverd.
  Als u van leverancier verandert, kunt u alvast uw laatste factuur bij de hand nemen. We hebben uw EAN-code nodig om uw aanvraag te kunnen vervolledigen. Deze code, die steeds met 5414 begint en bestaat uit 18 cijfers, vindt u op uw afrekeningsfactuur. De EAN-code is uniek en toegewezen aan één specifiek leveringspunt. Deze code vindt u op een factuur terug, of op aanvraag bij de netbeheerder.
  In geval van een verhuis hebben we uw EAN-code(s), de meternummer(s) en meterstand(en) op de dag van uw verhuis nodig. Een kopie van uw identiteitskaart en het begeleidende document kunnen ook worden gevraagd.

 • Mag ik op elk moment van leverancier veranderen zonder een opzegvergoeding te moeten betalen?

  U kan op elk moment veranderen van leverancier zonder opzegvergoeding of enige administratieve inspanning, met uitzondering van de inschrijving bij een andere leverancier en de meteropname voor de netbeheerder.
  Sinds 13 september 2012 is de wet op de afschaffing van opzegvergoeding bij de vervroegde opzegging van kracht en moeten gezinnen en KMO’s met laagspanning geen vergoeding meer betalen.
  Voor professionele klanten kunnen enkel de ondernemingen met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en 100 MWh gas hun contract opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

  Wil u dus veranderen van een andere leverancier naar Mega, dan kan u op elk moment klant worden bij Mega!

 • Wat moet ik doen bij mijn huidige leverancier als ik wil veranderen?

  U heeft geen enkele verplichting bij uw huidige leverancier. Wij ondernemen alle nodige administratieve stappen (contact opnemen met uw netbeheerder, overdracht van het dossier, opzeg bij uw huidige leverancier, enz.).

 • Ik ben naar Mega overgestapt en heb toch nog een factuur van mijn vorige leverancier ontvangen. Moet ik deze betalen?

  Het is belangrijk om na te kijken over welke verbruiksperiode dit gaat. Betreft het factuur een periode van vóór het contractbegin bij de nieuwe leverancier, moet deze betaald worden.
  Na een leverancierswissel ontvangt u een eindafrekening van uw vorige leverancier. Deze factuur sluit uw verbruik bij de vorige leverancier af en moet dus betaald worden.


Verhuis en verandering van situatie

 • Ik ben al klant van Mega en ik ga verhuizen. Wat moet ik doen?

  Om uw contract over te zetten naar uw nieuw adres, hebben we binnen de 7 dagen na uw verhuis volgende gegevens nodig:

  • Een energieovernamedocument voor uw oud adres, dat door beide partijen (u en de overnemer/eigenaar) ingevuld en getekend werd, met de datum van de overdracht, de meterstanden en uw contactgegevens. Dit document is een bewijsstuk in geval van een geschil met de overnemer (document is hier beschikbaar).
  • De EAN-code (of de meternummer) van uw nieuwe woning en de meterstanden op de dag van de overstap.

  Deze gegevens kunt u doorgeven via onze contactpagina.
  Op basis hiervan kunnen we uw verhuis regelen en een eindafrekening sturen over uw oud adres.

 • Ik ben al klant van Mega en ik wens een contract voor een bijkomende woning af te sluiten. Wat moet ik doen?

  We hebben enkel de gegevens van uw nieuw adres nodig, zoals de EAN-code(s), de meternummer(s) en meterstand(en) op datum van de overstap.
  Indien de woning onbewoond is of in verbouwing, kan u dit vermelden bij de inschrijving, zodat wij het voorschotbedrag kunnen aanpassen.

 • Ik ben nog geen klant van Mega en ik verhuis. Hoe kan ik klant worden bij Mega op mijn nieuw adres?

  U gaat verhuizen en wenst Mega als leverancier op uw nieuwe adres?
  Dat is heel eenvoudig:
  U schrijft zich in via ons online formulier om klant te worden. Mega doet de rest!

 • Moet ik een vergoeding betalen als ik verhuis?

  U betaalt geen administratieve vergoeding wanneer u verhuist. Het is echter wel belangrijk om uw verhuis tijdig te melden, liefst binnen de 7 dagen. Zo kan Mega de overstap van uw energiecontract correct in orde brengen.

 • De contracthouder is overleden. Wat moet ik doen?

  Om de levering van elektriciteit en/of aardgas te beëindigen voor het huidige leveringscontract of om het op een andere naam te zetten, hebben we de volgende documenten nodig (per post of e-mail):

  • Een kopie van de overlijdensakte: Indien de persoon die verder wil genieten van de energielevering van Mega, vermeld wordt in deze akte, dan kan het bestaande contract worden voortgezet door middel van een schriftelijke bevestiging via e-mail.
  • Indien degene die verder wil genieten van de energielevering door Mega niet vermeld wordt in de overlijdensakte, moet er een overdracht van het leveringscontract worden gedaan. Gelieve hiervoor contact op te nemen met ons en en de datum van overdracht, de nieuwe contactgegevens en de huidige meterstanden door te geven.

 • Ik wens mijn huidige situatie te regulariseren naar aanleiding van een echtscheiding of scheiding. Wat moet ik doen?

  Om het leveringscontract van elektriciteit en/of aardgas op uw naam over te kunnen zetten zonder eindafrekening, hebben we maar een samenstelling van huishouden nodig, samen met een energieovernamedocument (). dienen we een overdracht te doen. Indien u het contract wenst over te nemen nadat een eindafrekening werd opgemaakt, dient u een inschrijvingsformulier in te vullen. De inschrijving is eenvoudig en neemt maar enkele minuten tijd. U kunt ons ook een energieovernamedocument sturen, binnen de zeven dagen na de meteropname. Dit document dient als verzekering in geval van geschil.

 • Mijn huisgenoot vertrekt. Hoe kan ik het energiecontract overnemen?

  Indien u het huidige leveringscontract wenst over te nemen op uw naam, hebben we binnen de 7 dagen na de meteropname volgende inlichtingen nodig:

  • Een energieovernamedocument, door de twee partijen getekend (u en de vertrekkende klant), met de datum, de meterstand en uw contactgegevens. Dit document is een verzekering in geval van verschil (document hier verkrijgbaar).
  • Uw geboortedatum

  Deze inlichtingen kunt u via onze contactpagina doorgeven.
  Op basis hiervan kunnen we de overdracht in orde brengen en een slotfactuur aan de vertrekkende klant sturen, om het verbruik af te sluiten.

 • Mijn rechtspositie wijzigt (van een particulier naar een professioneel contract, enz.). Wat moet ik doen?

  Om de overdracht van uw statuut van particuliere naar professionele klant - of omgekeerd - op een gepaste manier door te geven, verzoeken we u met ons contact op te nemen en ons de volgende informatie door te geven:

  • Een energieovernamedocument, door de twee partijen getekend, met de datum van overdracht, de meterstand en uw contactgegevens (hier verkrijgbaar).
  • De gegevens van uw nieuwe rechtspositie.
  • Bent u zelfstandig als natuurlijke persoon? Gelieve in dit geval contact op te nemen met onze diensten.


Facturatie en betaling

 • Hoe wordt mijn voorschotfactuur berekend?

  Uw voorschotfactuur is gebaseerd op een schatting van uw energieverbruik. U ontvangt het voorschot maandelijks of driemaandelijks. Het doel hiervan is om uw verbruikskosten te dekken.

  • Voor elke nieuwe klant ontvangen wij de verbruiksgegevens van de netbeheerder.
  • Indien u verhuist, kunt u ons uw verbruiksgegevens van tijdens de inschrijving doorgeven op basis van een afrekeningsfactuur van uw oud adres. Indien u ons deze gegevens niet doorstuurt, geeft uw netbeheerder ons de eerdere verbruiksgegevens door van het leveringspunt.

 • Wanneer ontvang ik de voorschotfactuur?

  De voorschotfactuur ontvangt u naar uw voorkeur, op de 1ste of 15de dag van de maand. .
  U ontvangt de voorschotfactuur automatisch op de 1ste van de maand, tenzij u een wijziging aanvraagt.

 • Wat is een afrekeningsfactuur?

  Op uw afrekeningsfactuur wordt het verschil gefactureerd tussen uw werkelijk verbruik, op basis van van uw laatste meteropname, en de reeds gefactureerde voorschotten, gedurende de periode die wordt aangegeven op de factuur. We raden u aan om de meterstanden van uw afrekening na te kijken om zeker te zijn dat uw werkelijk verbruik correct is. Komen ze overeen met de meterstanden die u heeft doorgegeven aan uw netbeheerder? Dan is alles in orde! Indien dit niet het geval is, kan u contact met ons opnemen zodat we u kunnen vragen om ons de juiste meterstanden door te geven.
  Uw afrekeningsfactuur is geen weergave van uw betalingssituatie. Indien er voorschotfacturen zijn, die nog niet betaald werden, gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen om zo herinneringskosten te vermijden.

 • Wanneer zal ik mijn afrekeningsfactuur ontvangen?

  U ontvangt uw afrekeningsfactuur gemiddeld 6 weken nadat we de meterstanden van uw netbeheerder hebben ontvangen.

 • De meterstanden van mijn afrekening zijn niet juist. Wat moet ik doen?

  Uw afrekening is gebaseerd op de meteropname die de netbeheerder aan ons heeft doorgegeven.

  De netbeheerder vraagt u om uw meterstand aan hem door te geven. Indien de netbeheerder uw meterstand ontvangt, krijgt Mega deze gegevens (uw werkelijk verbruik) van hem doorgestuurd. Indien de netbeheerder geen meterstand krijgt doorgestuurd, is hij verplicht om uw verbruik te schatten. Het afrekeningsfactuur wordt dan bepaald op basis van uw geschat verbruik.

  Mega raadt u daarom aan om ofwel zelf uw meterstanden in te vullen wanneer de distributienetbeheerder daar om vraagt, ofwel om hem toegang te verlenen tot de meters wanneer hij ze zelf komt opmeten.

  Indien u desalniettemin een fout vaststelt, vragen wij u om de meterstand per foto naar ons door te sturen zodat we u snel kunnen verderhelpen. Deze meterstand bezorgen wijl aan de netbeheerder. Hij zal het verbruik kunnen aanpassen en ons een nieuw overzicht van uw verbruikskosten bezorgen. Zodra we de bevestiging van de nieuwe gegevens hebben ontvangen, zullen we de vorige afrekening annuleren en een nieuwe opmaken met de correcte gegevens.

 • Waarom is het bedrag van mijn voorschotfacturen veranderd, hoewel ik voor een vast tarief heb gekozen?

  Uw voorschotbedrag kan voor verschillende redenen veranderen, ook al heeft u een vast contract.
  Enkel het bedrag van de jaarlijkse vergoeding en de energieprijs blijven onveranderd gedurende de hele duur van uw contract. De andere elementen (zoals de transportkosten, de distributiekosten, de federale bijdragen, enz.) kunnen wel variëren tijdens de duur van uw contract. Deze worden bepaald door andere partijen dan Mega.
  Het is ook mogelijk dat het bedrag van uw voorschotten opnieuw wordt aangepast naar aanleiding van een nieuwe schatting van uw verbruik die we van uw netbeheerder hebben ontvangen. Het is ook mogelijk dat het bedrag van uw voorschotten opnieuw wordt aangepast naar aanleiding van een nieuwe schatting van uw verbruik die we van uw netbeheerder hebben ontvangen. Na een verhuizing kan het bedrag van uw voorschotfactuur eveneens worden aangepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de verbruikshistoriek op uw nieuw adres. Daarnaast kunnen de distributiekosten eveneens verschillen op uw nieuw adres.

 • Hoe kan ik het bedrag van mijn voorschotfactuur aanpassen?

  Indien u het bedrag van uw voorschot wil verhogen of verlagen, volstaat het om het formulier online in de klantenzone in te vullen.
  In functie van uw situatie (verhuis, installatie zonnepanelen, isolatie, enz.), zal uw aanvraag zo snel mogelijk aanvaard en gevalideerd worden.

 • Waarom ontvang ik geen voorschotfacturen?

  Het is mogelijk dat u heeft gekozen om uw facturen via e-mail te ontvangen en dat dit e-mailadres niet correct is. In dit geval nodigen we u uit om u aan te melden op uw online account . Zo kan u uw gegevens of uw manier van ontvangst van de facturen makkelijk wijzigen. U kunt ons ook atlijd bereiken via info@mega.be.

 • Hoe kan ik de manier van verzending van mijn facturen aanpassen (e-mail, post, enz.)?

  U kan dit aanpassen via het online formulier in uw klantenzone.

 • Ik ben van leverancier veranderd en nu is mijn voorschotfactuur duurder. Waarom?

  Uw voorschotfactuur kan duurder of goedkoper zijn dan bij uw vorige leverancier. Na een leverancierswissel vraagt uw netbeheerder uw meterstanden op om uw verbruik te kennen. Zo kan de vorige leverancier uw eindafrekening opmaken. Het kan dus dat uw jaarlijks verbruik is toegenomen en dat uw voorschotfacturen daarom hoger zijn.

 • Waaruit bestaat de prijs van elektriciteit?

  De prijs van elektriciteit wordt berekend op basis van verschillende componenten:

  • De energieprijs: de energieprijs wordt vrij bepaald door de energieleverancier en verschilt dus van leverancier tot leverancier. Bij Mega bestaat hij uit de werkelijke kost van uw energieverbruik op de markt en onze dienstlevering.
  • De bijdrage voor groene stroom: deze bijdrage worden berekend volgens quota en prijzen die worden bepaald door de Gewesten. De bijdragen dekken de investeringen in de productie van hernieuwbare energie.
  • De transport- en distributiekosten: deze kosten worden integraal doorgestort aan de netbeheerders. In tegenstelling tot de energieprijs, zijn de transport- en distributiekosten identiek voor alle leveranciers en moeten ze worden goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De transport- en distributiekosten variëren van regio tot regio, afhankelijk van uw netbeheerder (Infrax, Eandis, etc.).
  • De taksen en heffingen: de taksen en heffingen zijn bestemd voor de overheidsinstanties en worden regionaal en federaal bepaald.

 • Waaruit bestaat de prijs van gas?

  De eindprijs van de aardgas word bepaald op basis van verschillende componenten berekend:

  • De energieprijs: de energieprijs voor gas en elektriciteit wordt vrij bepaald door de leverancier. Bij Mega bestaat hij uit de energiekost op de markt, transportkosten (Fluxys) en onze diensten.
  • De distributiekosten: deze kosten worden integraal teruggestort aan de netbeheerders. In tegenstelling tot de energieprijs, zijn de transport- en distributiekosten identiek voor alle leveranciers en moeten ze worden goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De distributiekosten variëren van van regio tot regio, afhankelijk van uw netbeheerder (Infrax, Eandis, etc.).
  • De taksen en heffingen: de taksen en heffingen zijn bestemd voor de overheidsinstanties en worden regionaal en federaal bepaald.

 • Wat zijn de betaalmogelijkheden?

  U kanuw facturen betalen via overschrijving of via domiciliëring. De betaalmethode kan u op elk ogenblik aanpassen via uw online account. via uw online account.

 • Wat zijn de voordelen van een betaling via domiciliëring?

  Via de domiciliëring worden de betalingen automatisch uitgevoerd:

  • U betaalt op tijd en vermijdt herinneringskosten.
  • De betaling worddt maand rond dezelfde periode uitgevoerd, 10 dagen na de factuurdatum.
  • U heeft geen administratieve rompslomp.
  • U kunt uw betalingen controleren via myMega.
  • • U beschermt het milieu door te kiezen voor een elektronische facturatie. Indien u gekozen heeft om uw facturen per post te krijgen, kunt u kiezen om enkel uw afrekeningsfactuur per post te krijgen en betaalt u geen extra kosten.

 • Hoe kan ik een domiciliëring activeren?

  Nog geen klant?

  U kunt de domiciliëring activeren als wijze van betaling bij uw inschrijving.

  Reeds klant?

  U kunt een aanvraag doen op myMega (uw online klantenzone).

  Opmerking: Afhankelijk van uw bank kan het enkele weken duren vooraleer uw domiciliëring actief is. In dat geval betaalt u de facturen per overschrijving, tot uw domiciliëring bij uw bank in orde is. Indien u meer informatie wenst over de status van uw domiciliëring, kan u onze klantendienst contacteren.

 • Het saldo van mijn bankrekening is onvoldoende, de domiciliëring werd geweigerd. Wat moet ik doen?

  De domiciliëring zal geen tweede keer worden aangeboden bij uw bank. Als de betaling wordt geweigerd, verzoeken wij u de factuur zo snel mogelijk per overschrijving te betalen.

 • Ik wens een andere rekeningnummer te gebruiken. Wat moet ik doen?

  U kunt uw rekeningnummer aanpassen door in te loggen op uw online account en het formulier voor de aanpassing van uw betaalmethode in te vullen.

 • Wat zijn de bankgegevens van Mega?

  • Bankrekeningnummer: 363-1205869-05 - IBAN BE96 3631 2058 6905
  • Nummer handelsregister (voor domiciliëringsaanvraag): BE0535 615 192

 • Wat gebeurt er wanneer ik mijn facturen te laat betaal?

  In overeenstemming met de wetgeving op gewestelijk of federaal niveau, betreffende het niet betalen van energiefacturen, en conform onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, verstuurt Mega 5 dagen na de vervaldatum van de factuur een herinnering. De herinneringskosten van 7.5 euro worden aangerekend op de volgende voorschotfactuur.
  Indien de factuur nog niet betaald werd binnen de 15 dagen na ontvangst van de herinnering, zal Mega een ingebrekestelling sturen. De kosten van de ingebrekestelling zijn van 15 euro en worden aangerekend op de volgende voorschotfactuur.

 • Wat gebeurt er wanneer ik mijn factuur niet betaal?

  Nadat we een herinneringsbrief en een ingebrekestelling hebben verstuurd, zal Mega de plaatsing aanvragen van een budgetmeter, een vermogensbegrenzer, of de sluiting van uw meter (stroomafsluiting) in functie van uw situatie conform de wetgeving en onze algemene voorwaarden. Indien er na deze stappen nog steeds een openstaand saldo bestaat, wordt uw dossier doorgegeven aan een gerechtsdeurwaarder.

 • Ik wacht op een terugstorting van Mega. Wanneer word ik terugbetaald?

  Mega betaalt het bedrag 18 dagen na de verzending van de creditnota terug, op voorwaarde dat we in het bezit zijn van uw rekeningnummer en dat u geen openstaande facturen meer heeft. Contacteer ons, zodat we zo snel mogelijk het nodige kunnen doen.
  Als een factuur opgemaakt wordt, terwijl een creditnota nog niet werd teruggestort, wordt het bedrag van de factuur afgehouden van de creditnota. Het teruggestorte bedrag is dus lager en de factuur is betaald).
  Opmerking: Indien er vervallen facturen zijn op het moment dat de creditnota werd opgemaakt, word het bedrag van de creditnota afgetrokken van het te betalen bedrag.

 • Ik wens een bestendige opdracht in te voeren. Welke mededeling moet ik gebruiken?

  Bij het invoeren van een bestendige opdracht kunt u uw klantnummer als vrije mededeling gebruiken. Zo bent u zeker dat uw betalingen automatisch in uw dossier terechtkomen en met uw voorschotfacturen worden gekoppeld. Gelieve op te merken dat het voorschotbedrag na een afrekeningsfactuur kan worden gewijzigd, afhankelijk van uw verbruik, en dat de bestendige opdracht ook moet worden aangepast.

 • Waarom is mijn voorschotbedrag verhoogd ondanks dat mijn afrekening een terugbetaling is

  In geval het over een afrekening van een korte periode gaat, die niet alle seizoenen inhoudt, kan het dat u geld terugkrijgt en de voorschotten toch omhooggaan. Dit komt doordat uw voorschot gebaseerd is op uw verbruik op jaarbasis.
  U ontvangt bijvoorbeeld een creditnota van 87 euro voor de afrekening van gas, voor de periode van maart tot september en toch gaat uw maandelijkse voorschot met 10 euro omhoog. Het verbruik tijdens deze zomerperiode is niet representatief van uw jaarlijks verbruik. Het is dus vanzelfsprekend, dat uw gasverbruik tijdens de wintermaanden zal stijgen als u met gas verwarmt. Bovendien baseert zich de netbeheerder voor zijn jaarlijkse verbruiksschattingen op de weervoorspellingen van de " Synthetic Load Profiles " (SLP).
  Dit principe is natuurlijk ook geldig voor elektriciteit.


MyMega, online klantenzone


Uw aansluiting

 • Met wie moet ik contact opnemen in geval van problemen met mijn gas- of elektriciteitsmeter?

  U dient contact op te nemen met uw distributienetbeheerder (DNB) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het netwerk en van uw aansluiting. Als uw meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging .
  U kent uw DNB niet?
  U kunt hem gemakkelijk hier vinden.

 • Zal de elektriciteit en/of het gas worden afgesloten als ik van leverancier verander?

  Neen, er wordt geen elektriciteits- of gasmeter afgesloten. Uw distributienetbeheerder (DNB) zal er steeds over waken dat u bevoorraad wordt, zelfs bij een verandering!

 • Ik ben van leverancier veranderd, moet ik nu mijn meter wijzigen?

  Neen, u hoeft niet van meter te veranderen. Zelfs als u van leverancier verandert, blijft u immers verbonden aan hetzelfde distributienetwerk.

 • Wie moet ik contacteren als ik mijn elektrische of aardgasinstallatie wil veranderen of aanpassen?

  De netbeheerder moet verwittigd worden, aangezien deze verantwoordelijk blijft voor uw aansluiting op het elektriciteit- en aardgasdistributienetwerk. Als uw meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging en ervoor zorgen dat uw voorziening niet wordt verstoord.
  U kent uw DNB niet?
  Vindt hem gemakkelijk hier.

 • Welke verschillende type meters bestaan er?

  Bij het plaatsen van een elektriciteitsmeter heeft u de keuze tussen een enkelvoudige meter, een tweevoudige meter en een meter voor exclusief nachtverbruik.

  De enkelvoudige meter heeft maar één teller, die zowel overdag als 's nachts draait. Het tarief voor dag en nacht is hetzelfde.

  Een tweevoudige meter heeft twee tellers: een dag- en een nachtteller. Het verbruik tijdens de piekuren is duurder dan het verbruik tijdens de daluren. De tijdschema's van de piek-/daluren worden bepaald door uw netbeheerder. In het algemeen zijn daluren tussen 21 en 6 uur, tussen 22 en 7 uur of tussen 23 en 8 uur (schijf van 9 uren). Voor meer informatie verzoeken we u contact op te nemen met uw netbeheerder.

  De meter voor exclusief nachtverbruik werkt ook tijdens bepaalde periodes maar enkel voor de elektrische verwarming of elektrische boilers. Deze meter wordt steeds gecombineerd met een enkelvoudige of tweevoudige meter..

  De meter is een belangrijk element, want de tarieven van Mega worden in functie van uw type meter bepaald.

 • Wat is een netbeheerder?

  De distributienetbeheerder, afgekort "DNB", is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en aardgas. Dit wordt getransporteerd vanaf het hoogspanning transmissienetwerk (elektriciteit) of hoge druk (gas) tot aan uw woning.
  Oude intercommunales of Regie, de DNB's zijn eveneens verantwoordelijk voor het onderhoud en de ontwikkeling van het netwerk evenals met het verzamelen van de meterstanden. In bepaalde gevallen wordt deze laatste activiteit in onderaanneming uitgevoerd.
  Tenslotte voert de DNB ook de technische prestaties uit bij klanten zoals een nieuwe aansluiting, plaatsen of vervangen van teller, inwerkingstelling/afsluiting van de teller, verhoging van de vermogen van de teller, oplossen van storingen.
  U kent uw DNB niet?
  Vind hem gemakkelijk hier.

 • Wat is een budgetmeter?

  Met een budgetmeter kan je uw energieverbruik (van elektriciteit of aardgas) via voorafbetalingen opvolgen.Het is een elektriciteits- of aardgasteller gekoppeld aan een elektronische module waar een betaalkaart kan mee worden gelezen. De budgetmeter wordt geplaatst bij particulieren die beschouwd worden als wanbetalers. De meter geeft de mogelijkheid om elektriciteit (en aardgas in Wallonië) te verbruiken in functie van het bedrag dat op voorhand op de kaart is opgeladen.
  Om elektriciteit (en aardgas) te verbruiken, dient de gebruiker de kaart in de meter te plaatsen. Wanneer het opgeladen bedrag op is, stopt de meter met draaien en kan er geen energie meer verbruikt worden zonder de kaart op te laden. De kaart kan opgeladen worden in een oplaadcentrum (OCMW, bureau van de netbeheerder, boekenwinkel, …).

 • Wat is een vermogensbegrenzer (enkel van toepassing in Brussel)?

  Een vermogensbegrenzer is een speciale schakelaar die op de elektriciteitsmeter wordt geplaatst bij Brusselse particulieren in wanbetaling. Dit systeem beperkt het toegelaten vermogen tot 10 ampère. Indien de gebruiker teveel elektrische apparaten op hetzelfde moment inschakelt, dan zal de schakelaar in werking treden en de stroom zal tijdelijk gestopt worden.

 • Wat moet ik doen indien er een vermogensbegrenzer geïnstalleerd is in mijn nieuwe woning (enkel van toepassing in Brussel)?

  Indien er een vermogensbegrenzer in uw nieuwe woning werd geïnstalleerd, kunt u dit bij de inschrijving melden. Wij zullen dan aan uw netbeheerder vragen om de begrenzer te verwijderen. Contacteer vervolgens uw netbeheerder om een afspraak te maken voor de verwijdering. De vermogensbegrenzer moet ten laatste binnen 15 dagen na de aanvraag worden verwijderd.

 • De meter in mijn nieuwe woning werd afgesloten en ik kan geen energie verbruiken. Wat moet ik doen?

  Indien uw meter gesloten werd, moet u eerst een nieuw contract aanvragen bij een energieleverancier. Contacteer ons zo snel mogelijk en breng ons op de hoogte van de situatie. Wij kunnen de aanvraag voor de opening van de meter sturen naar uw netbeheerder, nadat we de EAN-code, een kopie van uw identiteitskaart en het document met alle informatie (voornamelijk uw adres) van de chip van uw identiteitskaart hebben gekregen. Zodra onze aanvraag aanvaard werd, kunt u de netbeheerder contacteren en een afspraak maken voor de feitelijke opening van de meter.

 • Waar kan ik mijn meternummer vinden?

  U kunt uw meternummer op de meterkast vinden.
  Ze staat ook op uw jaarlijkse factuur vermeld.

 • Wanneer vindt de meteropname plaats?

  De distributienetbeheerder komt één keer per jaar* de meter opnemen of u ontvangt een kaart waarmee u de meterstand zelf naar de distributienetbeheerder dient te sturen. De opname gebeurt altijd ongeveer in dezelfde periode van het jaar. Uw distributienetbeheerder kan u zeggen wanneer hij uw meterstand zal opnemen.
  U kent uw netbeheerder niet?
  Vind hem hier
  * elk maand voor sommige professionele klanten.

 • Nieuwe aansluiting?

  Enkele stappen voor een nieuwe aansluiting:

  1. Indien uw woning of gebouw nog geen aansluiting heeft voor aardgas en/of elektriciteit, dient u contact te nemen met uw netbeheerder en een nieuwe aansluiting vragen.
   U kent uw netbeheerder niet
   Vind hem gemakkelijk met onze handige tool.
  2. .
  3. Wanneer een aanvraag ingediend werd, zal de netbeheerder u een prijsofferte bezorgen met de EAN-code die overeenkomt met uw nieuwe aansluiting van aardgas of elektriciteit.
  4. Bezorg deze EAN-code aan Mega en teken een energiecontract op onze website. Mega zal uw netbeheerder op de hoogte brengen dat u een contract met ons hebt getekend. Zodra u uw aansluiting aan uw distributienetbeheerder heeft betaald, zal deze u contacteren om een afspraak te maken om uw installatie op het net aan te sluiten.
  5. Opmerking: Indien u een nieuwe aansluiting voor een bepaalde datum wenst, dient u de nodige stappen op tijd te nemen!


Specifieke tarieven

 • Wat is het sociaal tarief?

  Het sociaal tarief is voordeliger dan het gewone tarief en wordt toegekend om bepaalde categorieën van verbruikers met een laag inkomen of met financiële moeilijkheden te beschermen.
  Dit tarief is hetzelfde voor het hele land en voor elke leverancier en netbeheerder. Het sociaal tarief wordt tweemaal per jaar vastgelegd door de CREG op basis van de laagste commerciële tarieven van de elektriciteits- en aardgasleveranciers op de markt.

  U kunt hier de link vinden van de tarieven:

  Om te kunnen genieten van het sociaal tarief bij Mega dient u ons een attest te bezorgen.
  Voor alle vragen met betrekking tot het verkrijgen van het sociaal tarief kan u contact opnemen met de FOD Economie:

  De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie North Gate III
  City Atrium C
  Vooruitgangstraat, 50
  1210 BRUSSEL
  Tel: 0800/120 33 (gratis)
  Fax: 0800/120 57 (gratis)
  info.eco@mineco.fgov.be
  http://economie.fgov.be/nl/global/contact/contact.jsp

 • Heb ik recht op het sociaal tarief?

  De personen die in aanmerking komen voor het sociaal tarief zijn de volgende:

  • Elke klant die kan bewijzen dat hij (of elke persoon die onder hetzelfde dak woont) geniet van:
   • een leefloon toegekend door het OCMW van zijn gemeente;
   • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
   • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
   • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;
   • een inkomensvervangende tegemoetkoming als persoon met een handicap;
   • een integratietegemoetkoming als persoon met een handicap;
   • een tegemoetkoming voor de hulp van derde;
   • financiële steun aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.
  • een wachtuitkering (bv. een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een uitkering voor gehandicapten of een hulpuitkering voor bejaarden, die toegekend wordt door het OCMW) heeft tevens recht op het sociaal tarief.

  Het sociaal tarief is daarentegen niet van toepassing op:

  • tweede verblijfsplaatsen;
  • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
  • professionele klanten;
  • occasionele klanten, tijdelijke aansluitingen.

  Waar is een attest verkrijgbaar?
  U kunt uw bewijs voor het sociaal tarief verkrijgen bij de volgende diensten, volgens uw situatie:

  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   Directie-generaal Personen met een handicap
   Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
   Kruidtuinlaan 50, bus 1 - 1000 Brussel
   Tel. 0800/98 799, Fax 02/509 81 85
   E-mailhandiF@minsoc.fed.be
  • het OCMW van uw gemeente.
  • Rijksdienst voor Pensioenen
   Zuidertoren - 1060 Brussel
   Tel. 02/529 30 01, Fax 02/529 39 21
   E-mailinfo@rvponp.fgov.be

 • Wie is een beschermde klant?

  Het statuut van beschermde klant is een systeem van bescherming voor particulieren die moeilijkheden hebben om hun energiefactuur te betalen. Zo kunnen gezinnen met betalingsproblemen vermijden dat hun leverancier de meter afsluit.
  Bovendien genieten ze tijdens deze bescherming van een meer voordelige energieprijs: het sociaal tarief. Dit tarief is minder hoog dan de tarieven van de commerciële leveranciers.
  De federale overheid en het Waalse Gewest hebben elk een eigen definitie van de beschermde klant. De definitie van het Waalse Gewest is breder dan die op federaal niveau. Het laat toe mensen in financiële moeilijkheden te helpen.
  Alle inlichtingen vindt u op de website van de Waalse Energieregulator CWAPE.

  Wat zijn de voordelen van het statuut van beschermde klant in Wallonië?

  Het statuut van beschermde klant geeft u de mogelijkheid te genieten van een bescherming op de markt van aardgas en elektriciteit, bovenop het sociaal tarief. De voordelen zijn o.a. de volgende:

  • Als beschermde klant kunt u een aanvraag indienen om door uw netbeheerder te worden beleverd.
  • Bij wanbetaling ten opzichte van uw energieleverancier wordt de levering overgenomen door uw netbeheerder, die een budgetmeter zal plaatsen.
  • De plaatsing van een budgetmeter is gratis voor een beschermde klant.
  • Wanneer u als beschermde klant een budgetmeter gebruikt, kunt u van een gegarandeerde energielevering genieten tijdens de winterperiode (van 1 november tot 15 maart)
  • Opgelet : Als regionaal beschermde klant zal het sociaal tarief niet automatisch worden toegekend. Om te kunnen genieten van het sociaal tarief dient u aan deze twee voorwaarden te voldoen:
   • Worden beleverd door uw distributienetwerkbeheerder (DNB);
   • Aan uw DNB een attest bezorgen hetzij ingevuld door het OCMW, hetzij door het centrum voor schuldbemiddeling of door een aangewezen schuldbemiddelaar. Om te blijven genieten van het sociaal tarief dient er jaarlijks een nieuw attest aan uw DNB te worden bezorgd.

  Wie wordt als beschermde klant beschouwd in Brussel?

  Brugel kent het statuut van beschermde klant toe op basis van de inkomsten en de gezinssamenstelling.
  De inkomsten ter referentie worden vastgelegd op basis van de indexwaarden bij de energieconsumptie.

  Aantal personen ten laste1 inkomen of minder2 of meer inkomsten
  018.00020.000
  121.00023.000
  222.50024.500
  324.00026.000
  425.50027.5000
  527.00029.000

  Aanvraagformulier voor Brussel (Brugel) downloaden.

  Wat zijn de voordelen van het statuut beschermde klant in Brussel?

  De bescherming bestaat onder andere uit:

  • een opschorting van het contract met de basisleverancier;
  • de overstap van de klant naar een leverancier van laatste instantie, de distributeur Sibelga. Deze is verplicht aan de klant tijdelijk gas en/of elektriciteit tegen het sociale tarief te leveren (goedkopere tarieven dan de laagste tarieven op de markt).

  Wie wordt als beschermde klant beschouwd in Vlaanderen?

  De personen (of de personen die op hetzelfde adres wonen) die genieten van:

  • een leefloon,
  • een gewaarborgd inkomen of een tegemoetkoming voor bejaarden (gehandicapte personen inbegrepen). Dit is een federale regel.
  • een inkomensvervangende uitkering, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming aan een derde persoon voor hulp aan bejaarden. Dit is ook een federale regel
  • een voorschot op de eerder vermelde tegemoetkomingen,
  • educatieve begeleiding van financiële aard genomen door het OCMW,
  • een opvolging verzekerd door een erkend schuldbemiddelingscentrum of van een collectieve schuldenregeling,
  • een financiële steun gedeeltelijk of geheel ten laste van de federale staat.

  Waaruit bestaat het statuut beschermde klant in Vlaanderen?

  De bescherming bestaat onder andere uit volgende delen:

  • een energieleverancier mag geen herinnerings- of ingebrekestellingskosten factureren; er wordt een subsidie toegekend aan gezinnen met een laag inkomen voor de verwezenlijking van werken in hun woning waardoor ze energie kunnen besparen.

  Waar kan ik mijn statuut van beschermde klant aanvragen?

  In Wallonië:
  U kan het attest aanvragen bij de plaatselijke OCMW wanneer u bij hen van een financiële begeleiding of schuldbemiddeling geniet.
  Meer inlichtingen vindt u op de site van de CWAPE en op het portaal voor Energie in Wallonië de Waalse Energieregulator.

  In Brussel:

  U kunt uw aanvraag indienen bij Brugel.
  Het aanvraagformulier van Brugel hier downloaden.Voor inlichtingen betreffend het statuut van beschermde klant, klik hier.

  In Vlaanderen:

  U kunt een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid of bij uw plaatselijk OCMW.

 • Ik heb zonnepanelen. Heb ik recht op een specifiek tarief?

  U bent eigenaar van zonnepanelen? U kunt ons een aanvraag sturen om het voorschotbedrag van uw facturen te verlagen (in afwachting van uw afrekening). We schatten het voorschotbedrag op basis van uw historisch verbruik en het vermogen van uw installatie.

 • Welke zijn de voordelen van een groepsaankoop?

  Het principe van groepsaankopen is vrij simpel: hoe meer kopers, hoe interessanter de offerte. Dankzij hun samenkomst vergroten de kopers hun koopkracht en kunnen ze geld besparen.


U bent producent?

 • Moet ik Mega verwittigen als ik zonnepanelen heb geïnstalleerd?

  In principe niet, want uw energiecontract blijft ongewijzigd. Als u echter een aanpassing van uw voorschotbedrag wenst, hebben wij een kopie van de technische fiche van uw installatie nodig om uw voorschot in functie hiervan te herberekenen. Gelieve in dit geval een mail te sturen naarinfo@mega.be.

 • U heeft zonnepanelen geïnstalleerd. Koopt Mega uw geproduceerde energie?

  Indien het vermogen van uw installatie lager is dan 10 kW, dan kan Mega uw energie niet terugkopen. Als uw zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan uw verbruikt, dan wordt deze energie geïnjecteerd op het net. Uw netbeheerder gebruikt deze energie voor zijn eigen verbruik en om zijn netverliezen te dekken. De groenestroomcertificaten zijn de vergoeding van deze geproduceerde energie.
  Indien het vermogen van uw installatie hoger is dan 10 kW en u beschikt over een injectiemeter, dan kan Mega de geïnjecteerde stroom terugkopen. In dit geval dient u een injectiecontract te tekenen met Mega die de prijs bepaalt voor het kopen van uw elektriciteit.

 • Hoelang zijn de groenestroomcertificaten goedgekeurd?

  De groenestroomcertificaten zijn 5 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Mega koopt groenestroomcertificaten aan die tenminste nog 6 maanden geldig zijn.

 • Elektrische meter en “terugdraaiende teller”

  Sinds 21 mei 2011, de datum van inwerkingtreding van het nieuwe technische distributiereglement, is de compensatie (meter die terugdraait) alleen van toepassing op systemen waarvan het vermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA (kW), laagspanning en jaarlijks opgenomen.

  Hoe gaat het in zijn werk met een tweevoudige meter?
  De compensatie gebeurt per tariefperiode in geval van een tweevoudige meter. Het nachttarief is van toepassing in het weekend. Daarom zal de nachtteller in het weekend terugdraaien indien er geïnjecteerd wordt.

  Moet ik veranderen van meter omwille van het tarief dag/nacht indien ik zonnepanelen installeer?
  Het hangt af van uw verbruiksprofiel (dag/nacht). In sommige gevallen is het interessanter om een enkelvoudig tarief te hebben of uw gewoontes te veranderen (de was overdag doen). Indien er een verandering is van tarief (overgang naar een enkelvoudig tarief), moet de meter veranderd worden. De verandering van tarieven en van de meter zijn ten laste van de gebruiker van het net.

  Hoe zal mijn elektriciteitsfactuur (distributiekosten, transportkosten, taksen en heffingen) berekend worden indien de meter een jaarlijks verbruik heeft van 0 kWh.
  De kosten gekoppeld aan “energie (kWh)” zullen niet opgeteld worden aangezien de hoeveelheid gecompenseerde elektriciteit op het net verdwijnt aangezien deze niet werkelijk gemeten wordt. Indien de meterstand identiek is aan de meterstand van het voorgaand jaar, is het onmogelijk om exact te weten wat u verbruikt heeft en wat geïnjecteerd werd op het net. Het verbruik wordt namelijk niet werkelijk gemeten.

  Is het mogelijk om mijn elektriciteitsfactuur te annuleren?
  Omdat het voorschotbedrag o.a. de vaste kosten dekt, is het niet mogelijk om uw voorschotbedrag op 0 euro te zetten. Uw factuur zal wel sterk verminderen. Aarzel niet en bekijk onze producten.

 • Ik wil mijn groene certificaten verkopen

  Bent u klant van Mega?
  We kunnen inderdaad uw groenestroomcertificaten kopen. Nadat u de meterstanden van uw groenestroommeter hebt ingegeven op de website van Eandis of Infrax en u het aantal toegekende groenestroomcertificaten kent, dient u maar het online formulier in te vullen in uw klantenzone MyMega. Vervolgens moet een nieuwe transactie gemaakt worden op het webportaal van Eandis of Infrax om de aanvraag van aankoop in te dienen.
  In enkele clics kunt u uw certificaten verkopen, aan een prijs hoger dan Elia en een betaling binnen de 10 werkdagen!

  U bent nog geen klant van Mega?
  Nadat u de meterstanden van uw groenestroommeter hebt ingegeven op de website van Eandis of Infrax en u het aantal toegekende groenestroomcertificaten kent, dient u maar het online formulier in te vullen op https://www.certificatvert.be. Met enkele clicks wordt de verkoop bevestigd. Vervolgens moet een nieuwe transactie gemaakt worden op het webportaal van Eandis of Infrax om de aanvraag van aankoop in te dienen.
  De aankoopprijs is hoger dan 65 € en wordt bij de inschrijving bevestigd. Het geld wordt binnen de 10 werkdagen gestort, nadat we de groenestroomcertificaten effectief hebben ontvangen.

 • Hoe gaat het in zijn werk met een tweevoudige meter?

  De compensatie gebeurt per tariefperiode in geval van een tweevoudige meter. Het nachttarief is van toepassing in het weekend. Daarom zal de nachtteller in het weekend terugdraaien indien er geïnjecteerd wordt.

 • Moet ik veranderen van meter omwille van het tarief dag/nacht indien ik zonnepanelen installeer?

  Het hangt af van uw verbruiksprofiel (dag/nacht). In sommige gevallen is het interessanter om een enkelvoudig tarief te hebben of uw gewoontes te veranderen (de was overdag doen). Indien er een verandering is van tarief (overgang naar een enkelvoudig tarief), moet de meter veranderd worden. De verandering van tarieven en van de meter zijn ten laste van de gebruiker van het net.

 • Hoe zal mijn elektriciteitsfactuur (distributiekosten, transportkosten, taksen en heffingen) berekend worden indien de meter een jaarlijks verbruik geeft van 0 kWh.

  De kosten gekoppeld aan “energie (kWh)” zullen niet opgeteld worden aangezien de hoeveelheid gecompenseerde elektriciteit op het net verdwijnt aangezien deze niet werkelijk gemeten wordt. Indien de meterstand identiek is aan de meterstand van het voorgaand jaar, is het onmogelijk om exact te weten wat u verbruikt heeft en wat geïnjecteerd werd op het net. Het verbruik wordt namelijk niet werkelijk gemeten.

 • Is het mogelijk om mijn elektriciteitsfactuur te annuleren?

  Omdat het voorschotbedrag o.a. de vaste kosten dekt, is het niet mogelijk om uw voorschotbedrag op 0 euro te zetten. Uw factuur zal wel sterk minderen. Aarzel niet en bekijk onze producten.


Energiemarkt

 • Wie zijn de spelers op de markt?

  Sinds 1 januari 2007 is de markt van elektriciteit en gas volledig vrij in het hele land. De vrijmaking van de markt bracht een wijziging binnen de verdeling van de marktspelers met zich mee. Een overzicht van het nieuwe landschap:

  • De producenten: ze produceren of importeren elektriciteit en gas. Zij bevoorraden de markt.
  • De beheerder van het transportnet (BTN): beheert en onderhoudt de gas- en elektriciteitsleidingen (hoogspanningsleidingen of hogedruk gasleidingen) die de energie naar het distributienet voeren. De federale regering heeft deze beheerders aangeduid. Voor elektriciteit gaat het om ELIA, voor gas is dit Fluxys. Voor leidingen met een spanning van 36kV stelde de Brusselse Regering Elia aan als beheerder van het gewestelijke transportnet (BGTN).
  • De beheerder van het distributienet (BDN): hij beheert en onderhoudt de plaatselijke elektriciteits- en gasleidingen die de energie tot bij de consument brengt.
  • De leveranciers: ze kopen de energie aan bij de producent en verkopen het aan de klanten. Daarbij dienen zij de marktregels opgesteld door de gewesten na te leven.
  • De klant: Die bent u! De klant kiest vrij zijn gas- en elektriciteitsleverancier.
  • De regulatoren:

  Source: http://www.brugel.be

 • Wat is een groenestroomcertificaat?

  Groenestroomcertificaten (GSC) zijn premies die toegekend worden aan producenten van groene energie. De producent kan zijn groenestroomcertificaten doorverkopen aan een energieleverancier of aan Elia (de netbeheerder van elektrische energie).
  Een groenestroomcertificaat is alleen van toepassing bij netgekoppelde installaties. Voor elke gegenereerde MWh (= 1000 kWh), voor eigen verbruik of een injectie in het net, ontvangt u een GSC ter waarde van het door Eandis, Infrax (in Vlaanderen) of CWAPE (in Wallonië) gepubliceerde bedrag.
  U moet dit GSC aanvragen bij Eandis, Infrax of de CWAPE door regelmatig de tellerstand op te geven.
  Voor Brussel vindt u meer informatie op de site van Brugel. www.brugel.be
  Groenestroomcertificaten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

 • Koopt u groenestroomcertificaten?

  Bent u klant van Mega?
  We kunnen inderdaad uw groenestroomcertificaten kopen. Nadat u de meterstanden van uw groenestroommeter hebt ingegeven op de website van Eandis of Infrax en u het aantal toegekende groenestroomcertificaten kent, dient u maar het online formulier in te vullen in uw klantenzone MyMega. Vervolgens moet een nieuwe transactie gemaakt worden op het webportaal van Eandis of Infrax om de aanvraag van aankoop in te dienen.
  In enkele clicks kunt u uw certificaten verkopen, aan een prijs hoger dan Elia en een betaling binnen de 10 werkdagen!

  U bent nog geen klant van Mega?
  Nadat u de meterstanden van uw groenestroommeter hebt ingegeven op de website van Eandis of Infrax en u het aantal toegekende groenestroomcertificaten kent, dient u enkel het online formulier in te vullen op https://www.certificatvert.be. In enkele clicks wordt de verkoop bevestigd. Vervolgens moet een nieuwe transactie gemaakt worden op het webportaal van Eandis of Infrax om de aanvraag van aankoop in te dienen.
  De aankoopprijs is hoger dan 65 euro en wordt bij de inschrijving bevestigd. Het geld wordt binnen de 10 werkdagen gestort, nadat we de groenestroomcertificaten effectief hebben ontvangen.

 • Glossarium

  Taksen en bijdrage Elektriciteit

  • Groenestroombijdrage en warmtekrachtkoppeling (WKK):Uw leverancier draagt jaarlijks bij tot de ontwikkeling van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energie, en uit warmtekrachtkoppeling via het systeem van de groenestroom- en WKK-certificaten. De meerkost van deze verplichting wordt verrekend in de energiekost van deze componenten.
  • Bijdrage op de energie:
  • Federale bijdrage elektriciteit: De federale bijdrage elektriciteit bestaat uit verschillende componenten: werking CREG, kosten ombudsdienst, nucleair passief, sociaal fonds (OCMW), beschermde klanten en premies verwarming.
  • Werking van de CREG: De federale bijdrage bestemd voor gedeeltelijke dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.
  • Nucleair Passief: De federale bijdrage bestemd tot financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel.
  • Kyotofonds : De federale bijdrage bestemd tot financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen.
  • Sociaal Fonds (OCMW) : De federale bijdrage bestemd tot financiering van het fonds voor de gedeeltelijke financiering van de opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.
  • Bijdrage Beschermde klanten (elektriciteit):
  • Premies verwarming: De federale bijdrage bestemd tot financiering van de forfaitaire verminderingen voor verwarming met elektriciteit en aardgas.
  • Bijdrage openbaredienstverplichtingen: De bijdrage openbaredienstverplichtingen is o.a. ten gunste van het sociale energiebeleid, het beleid inzake rationeel energiegebruik en de openbare verlichting in het Brussels Gewest.

  Taksen en bijdrage gas

  • Bijdrage op de energie: De bijdrage op de energie is een indirecte belasting (accijns) bij het in verbruik stellen of gebruiken van aardgas en elektriciteit.
  • Aansluitingsvergoeding: De aansluitingsvergoeding draagt bij tot het Energiefonds van het Waalse Gewest. Dit fonds financiert o.a. de werking van de CWAPE, het gewestelijke beleid inzake rationeel energiegebruik en groene productie, alsook het sociale beleid inzake energie.
  • Federale bijdrage gas: De federale bijdrage bestaat uit verschillende componenten: werking CREG, kosten ombudsdienst, sociaal fonds (OCMW) en premies verwarming.
  • Werking van de CREG: De federale bijdrage bestemd tot gedeeltelijke dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.
  • Sociaal Fonds (OCMW): De federale bijdrage bestemd tot financiering van het fonds voor de gedeeltelijke financiering van de opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.
  • Premies verwarming: De federale bijdrage bestemd tot financiering van de forfaitaire verminderingen voor verwarming met elektriciteit en aardgas.
  • Bijdrage Beschermde klanten (gas):
  • Bijdrage openbaredienstverplichtingen: De bijdrage openbaredienstverplichtingen is o.a. ten gunste van het sociale energiebeleid, het beleid inzake rationeel energiegebruik en de openbare verlichting in het Brussels Gewest.

 • Welke vergoedingen zijn mogelijk op de energiemarkt?

  Indien er een storing is bij de levering en/of distributie van uw energie, heeft u eventueel recht op een schadevergoeding. De regionale regelgeving bepaalt verschillende gevallen en legt bedragen vast voor de voorziene vergoedingen. Voor Wallonië komt u best terecht op de website www.indemnisations-energie.be De wetgeving vindt u op de website van de CWAPE en/of BRUGEL).
  Indien u van mening bent, dat u enige schade heeft geleden en een vergoeding bij Mega wilt aanvragen, gelieve ons het gepaste formulier via aangetekend schrijven te sturen.

  • Formulier voor Vlaanderen– elektriciteit
  • Formulier voor Vlaanderen– gas
  • Formulier voor Brussel

  Deze formulieren zijn een hulp voor het indienen van het verzoek, maar zijn niet verplicht.
  We voorzien u zo snel mogelijk een antwoord, met de bevestiging voor de vergoeding, of sturen u naar de betrokken, verantwoordelijke marktspeler. U hebt nog altijd het recht om een klacht in te dienen bij de regionale ombudsdienst voor energie.