Ik verhuis

U verhuist binnenkort?
Organiseer uw verhuis, we zorgen voor uw energie!

 

 

Wordt klant bij Mega en verhuis in alle gemoedsrust.

U moet de levering van uw energie overbrengen naar uw nieuw adres wanneer u van woning verandert. We zorgen voor alle administratieve stappen, of u reeds klant bent of niet. Gelieve ons twee weken vóór de overstap en ten laatste 7 dagen na uw verhuis te contacteren om het nodige te kunnen doen.

Nog geen klant?

U gaat verhuizen en wenst klant te worden
bij Mega voor uw nieuw adres.

Reeds klant?

Neem contact met us op en
verhuis uw energie zorgeloos.

Mijn verhuis

We raden uw aan om de volgende gegevens bij de hand te hebben om uw verhuis correct in te vullen:

  • Datum van overstap
  • De meterstanden van de energiemeter van uw oude adres
  • De EAN-code (of meternummer) van uw nieuwe adres
  • Eventueel de contactgegevens van de overnemer van uw oude adres

Opgelet: indien u ons deze informatie niet tijdig bezorgt, bent u verantwoordelijk voor de betaling van het verbruik van uw oude adres!

Kleine tip: vul het energieovernamedocument met de andere partij in (de overnemer of eigenaar wanneer er geen overnemer is) en bewaar het goed. Het ondertekende document heeft juridische waarde. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de leverancier dit document opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden.

Energieovernamedocument (Download)

Het energieovernamedocument is een document dat u moet invullen bij een verhuizing, de (ver)koop/(ver)huur van een huis of na een echtscheiding of overlijden. U vult het in om de elektriciteits- en/of aardgasmeterstanden definitief vast te leggen. Het dient dus niet om het energiecontract van iemand anders over te nemen. Bij een verhuis kunt u voor uw nieuwe adres een andere leverancier kiezen. Wie verhuist moet zowel voor het oude als het nieuwe adres energieovernamedocumenten invullen. Zowel voor de vorige woning als voor de nieuwe woning moeten er twee exemplaren opgemaakt worden: een voor de vertrekkende klant en een voor de overnemer. Zowel de gegevens van de vertrekkende klant als van de overnemer worden genoteerd. Beide partijen moeten het document zorgvuldig invullen en ondertekenen. Elke partij maakt nadien de gegevens over aan zijn energieleverancier.

Andere vragen?

Back to top